jaintemple.org
 

JSGD's 27th Annual Fundraising Dinner

Home Team Kidz Klub Entertainment Tickets Raffle Support Packages Brochure Ads

2021 Fundraising Dinner Core Team

Chairperson

Manish Salecha
Spouse

Madhu Salecha
Team
Ketan Shah Janki Shah
Vishal Doshi Nisha Doshi
Jinansh Shah Priya Shah
Girish Salecha Ritika Salecha
Manit Jain Jini Jain
Ankur Jain Kanira Jain
Amit Shah Megha Shah
Chintan Shah Dipal Shah